Çalışma Alanlarımız

Merkezimiz, amaçları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar:

  • Alternatif  enerji  kaynakları  ile  ilgili  araştırma,  inceleme,  ölçüm,  izleme  çalışmaları  yapmak,  yeni  yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak
  • Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği  yapmak,  yapılan  çalışmaları takip etmek ve yürütmek
  • Bölgesel,  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  kurs,  seminer,  konferans,  kongre,  sempozyum  ve  benzeri  toplantılar düzenlemek
  • Bilimsel  ve  teknik  faaliyetlerin  yürütülmesi  için  genel  usuller  çerçevesinde  her  türlü  iç  ve  dış  yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak
  • Alternatif enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri endüstri ile birlikte; planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak
  • Kamu  ve  özel  kuruluşların  ihtiyaç  duyduğu  araştırmaları;  planlamak,  gerçekleştirmek  ve  kurumlar  arası koordinasyonu sağlamak
  • Yenilenebilir  enerji  kaynaklarından  enerji  üretimini  teşvik  etmek  amacıyla,  uygun  teknolojinin  geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek
  • Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak
     
Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, Pazar