Kuruluş Amacımız

Merkezimizin amacı;

  • Jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle, hidrolik enerji gibi alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,
  • enerji sıkıntısına karşı çözüm önerileri üretmek
  • çevreye duyarlı sürdürülebilir enerji tüketimini ve enerji tasarruf yöntemlerini teşvik etmek amacıyla enerji teknolojisinin geliştirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslar arası faaliyetlerde bulunmaktır.
Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, Pazar