Çalışma Alanları

Merkezimiz, amaçları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar:

Alternatif  enerji  kaynakları  ile  ilgili  araştırma,  inceleme,  ölçüm,  izleme  çalışmaları  yapmak,  yeni  yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak
Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği  yapmak,  yapılan  çalışmaları takip etmek ve yürütmek
Bölgesel,  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  kurs,  seminer,  konferans,  kongre,  sempozyum  ve  benzeri  toplantılar düzenlemek
Bilimsel  ve  teknik  faaliyetlerin  yürütülmesi  için  genel  usuller  çerçevesinde  her  türlü  iç  ve  dış  yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak
Alternatif enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri endüstri ile birlikte; planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak
Kamu  ve  özel  kuruluşların  ihtiyaç  duyduğu  araştırmaları;  planlamak,  gerçekleştirmek  ve  kurumlar  arası koordinasyonu sağlamak
Yenilenebilir  enerji  kaynaklarından  enerji  üretimini  teşvik  etmek  amacıyla,  uygun  teknolojinin  geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek
 Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ   VE SİSTEMLERİ

Yrd.Doç.Dr.Abdullah KEÇECİLER

RÜZGAR ENERJİSİ   VE SİSTEMLERİ Doç.Dr.M.Arif ÖZGÜR
BİYOGAZ –BİYOKÜTLE  VE SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr.Abdullah AKBULUT
ISI- JEOTERMAL  SİSTEMLERİ Doç.Dr.Oğuz ARSLAN
ENERJİ MALZEMELERİ ve DEPOLAMA  SİSTEMLERİ Doç.Dr.Zafer ÜSTÜNDAĞ

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2014, Perşembe